Škoda Záruka mobility a Prodloužená záruka

Na nové vozy zakoupené v ČR.

Služby Škoda Záruka mobility

V případě nenadálé situace Vám pomůžeme závadu odstranit po telefonu, případně vyšleme servisní vozidlo na místo poruchy nebo odtáhneme Váš vůz do nejbližšího autorizovaného servisu Škoda, případně poskytneme náhradní vůz nebo ubytování v hotelu.

Poskytneme vám pomoc v neočekávaných situacích

Silniční a odtahová služba v případě poruchy vozu
Pokud se vozidlo stalo nepojízdným v příčinné souvislosti s vadou, která má nebo by mohla být odstraněna plněním ze Škoda záruky.
Náhradní doprava
Odvoz servisním partnerem, MHD, vlak, autobus, případně taxi nebo náhradní vozidlo.
Přenocování pro posádku
Maximálně 3 noci v rozsahu 2 000 Kč/os./noc bez stravy. Možnost kombinace ubytování s náhradním vozem.
eMobilita Škoda iV - Vybití akumulátoru pro elektrický pohon
Odtah k nejbližší nabíjecí stanici nebo do nejbližšího servisu Škoda.
Nedostatek provozních kapalin
Dolití nezbytně nutného množství chladící kapaliny, oleje, AdBlue či paliva pro další provoz vozu (palivo a provozní kapaliny hradí zákazník).
Zabouchnutí klíče ve voze
Při zabouchnutí je kryto otevření vozu bez poškození (pokud nelze, tak odtah do nejbližšího servisu Škoda, případně odvoz do místa bydliště pro náhradní klíč).

Škoda Prodloužená záruka

Prodlužte si záruku a vyhněte se nečekaným servisním nákladům

Tímto produktem si prodloužíte dobu plnění ze Škoda záruky, týkající se bezplatné opravy poškození vozu způsobeného jeho vadou, po určitou sjednanou dobu či dosažení sjednaného limitu najetých kilometrů. Máte tak jistotu, že se v budoucnu vyhnete servisním nákladům spojených s případnou opravou Vašeho vozidla.

Odstranění vady v rámci Škoda Prodloužené záruky může být provedeno pouze výměnou nebo opravou vadných dílů, kdy o způsobu opravy vozu rozhoduje servisní partner Škoda. Odstranění vady bude provedeno ve lhůtě dle možností servisního partnera Škoda.

2 roky
Záruka na věcné a právní vady
3 roky
Záruka na vady laku
12 let
Záruka na neprorezivění karoserie

Záruky na lak a neprorezavění karoserie, jak jsou popsány výše, nejsou Škoda Prodlouženou zárukou dotčeny. Škoda prodloužená záruka se nevztahuje na exteriérové a interiérové fólie.

Ze Škoda prodloužené záruky rovněž nevznikají žádné další nároky, zejména na výměnu vozu, na odstoupení od kupní smlouvy, na slevu z kupní ceny, na poskytnutí náhradního vozu po dobu trvání opravy nebo na náhradu škody.